Ik ben Klinisch psycholoog Kinderen en Jeugd, psychotherapeut en gedragstherapeut VGCt. Ik heb me gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling op het gebied van jonge ouder-kindrelaties ofwel onveilige gehechtheid bij baby's, peuters, kleuters en jongeren. Ik ben gespecialiseerd in zwangeren met psychische of psychiatrische problemen, en de behandeling van baby's, peuters en kleuters met regulatieproblemen zoals excessief huilen, slaapproblemen, eetproblemen, gedragsproblemen en trauma. Ik heb veel ervaring met ouders met psychiatrische problemen en jongeren met emotieregulatieproblemen en trauma.

Ik ben sinds 1999 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Vanaf 1999 tot 2004 was ik werkzaam bij Eleos te Amersfoort. Vanaf 2004 ben ik werkzaam bij Jeugd ggz van Dimence, te Deventer. Ik ben tevens verbonden aan het KIDZ Expertise team tot heden, en het Specialistisch Centrum Infant Mental Health van Dimence te Deventer sinds februari 2015 overgegaan in Impluz van Jeugd ggz.

 

Samen met mijn collega Carla Brok heb ik een boek geschreven met de titel ‘Er zijn voor je kind – hoe ouders emotioneel beschikbaar kunnen zijn’. U kunt het boek bestellen bij Uitgeverij van Gorcum. Eveneens in samenwerking met Carla Brok, maar ook met Dimence hebben we samen twee interventies ontwikkelt: de Pleegouder-Pleegkind Interventie en de Dimence Ouder-Kind !nterventie. Beide interventies kunnen gebruikt worden in combinatie met het boek “Er zijn voor je kind’, maar dat hoeft niet, omdat de interventies op zich staan.
De pleegouder-pleegkind interventie is in overleg met Bohn Stafleu van Loghum hernoemd tot Hand- en werkboek preventieve interventie voor pleeg- en adoptieouders bij jonge kinderen met een problematische gehechtheid - Nieuwe ouder-kindrelaties. 

 

Ik geef trainingen en lezingen over ouder-kind relaties, gehechtheid, trauma bij jonge kinderen en de invloed van psychopathologie op het ouderschap. Tevens heb ik samen met Carla Brok twee interventies ontworpen voor verschillende doelgroepen: pleegouders, ouders in de GGZ en jeugdzorg. Centraal in deze trainingen staan het leren kennen en toepassen van de Cirkels van Veiligheid en Vertrouwen.

 

DAIMH Specialist, supervisor VGCT, supervisor VKJP, Kinder en Jeugdpsycholoog NIP, lid specalist VKJP, lid EMDR
BIG geregistreerd Klinisch psycholoog en GZ-psycholoog: 39061375425,
BIG geregistreerd Psychotherapeut: 5906137541
Kamer van Koophandel (KvK) nummer:08218342

Back to top