Er zijn voor je kind

Hoe ouders veiligheid en emotionele beschikbaarheid kunnen bieden

Samen met mijn collega Carla Brok heb ik een boek geschreven met de titel ‘Er zijn voor je kind – hoe ouders emotioneel beschikbaar kunnen zijn’. Hoe ben je in de 21e eeuw een goede ouder? Hoe krijg je een gezonde band met je kind? Hoe beleef je plezier aan je kind en aan de opvoeding? Op deze en andere vragen geeft dit boek antwoord. Het is bedoeld voor ouders met een kind tussen de 0 en 6 jaar, om hen te ondersteunen bij de opvoeding. Ook hulpverleners, medewerkers in de kinderopvang, leerkrachten van groep 1 en 2, en artsen kunnen er hun voordeel mee doen.
In het boek wordt aangegeven wat nodig is voor een veilige relatie tussen ouder en kind. Ze gaan in op valkuilen en risico's in deze relatie. Tot slot volgen handvatten voor de praktische omgang van opvoeders met een kind. De theorie wordt geillustreerd met voorbeelden uit de praktijk.
U kunt het boek bestellen bij Uitgeverij van Gorcum.

Back to top