Pleegouder-Pleegkindinterventie

Handboek voor pleegzorgwerkers & Werkboek voor pleegouders: nu uitgegeven!

Wat ooit begonnen is als de Pleegouder-Pleegkind Interventie wordt per half juni 2015 bij Bohn Stafleu van Loghum uitgegeven als Handboek en Werkboek Preventieve Interventie Voor Pleeg- En Adoptieouders Bij Jonge Kinderen Met Een Problematische Gehechtheid - Nieuwe Ouder Kind relaties. 
Dit handboek vormt een heldere leidraad voor het geprotocolleerde behandelprogramma ‘Nieuwe ouder-kindrelaties’. Het programma richt zich op het veilig maken van de relatie. Het doel ervan is de pleeg- of adoptieouder te helpen om betekenis te geven aan het gedrag van het kind. Vermijdende relatiepatronen en gedesorganiseerde gedragskenmerken worden herkenbaar en bespreekbaar gemaakt. Dit programma is aanvankelijk geïntroduceerd en onderzocht als Pleegouder-Pleegkind Interventie (PPI). De Pleegouder-Pleegkind Interventie is inmiddels erkend door het NJI Databank Effectieve Jeugdinterventies als theoretisch goed onderbouwd. Er bestaat wetenschappelijke evidence voor de werkzaamheid van pleegzorgplaatsingen van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. In zeven sessies die in een logische volgorde zijn opgebouwd vindt u achtergronden bij en begeleidend materiaal voor het doorlopen van alle sessies. U bespreekt telkens met ouders wat zij dienen te doen, lezen en/of invullen. Het bijbehorende werkboek, Werkboek preventieve interventie voor pleeg- en adoptieouders bij jonge kinderen met een problematische gehechtheid, helpt hierbij. De interventie is goed bruikbaar in elke nieuw te ontwikkelen relatie tussen een verzorger en een kind (bijv. in een nieuw samengesteld gezin). Extra materiaal bij dit boek vindt u op de website www.extras.springer.com.

Back to top