Hoe ouders veiligheid en emotionele beschikbaarheid kunnen bieden

Samen met mijn collega Carla Brok heb ik een boek geschreven met de titel ‘Er zijn voor je kind – hoe ouders emotioneel beschikbaar kunnen zijn’. Hoe ben je in de 21e eeuw een goede ouder? Hoe krijg je een gezonde band met je kind? Hoe beleef je plezier aan je kind en aan de opvoeding? Op deze en andere vragen geeft dit boek antwoord. Het is bedoeld voor ouders met een kind tussen de 0 en 6 jaar, om hen te ondersteunen bij de opvoeding. Ook hulpverleners, medewerkers in de kinderopvang, leerkrachten van groep 1 en 2, en artsen kunnen er hun voordeel mee doen.
In het boek wordt aangegeven wat nodig is voor een veilige relatie tussen ouder en kind. Ze gaan in op valkuilen en risico's in deze relatie. Tot slot volgen handvatten voor de praktische omgang van opvoeders met een kind. De theorie wordt geillustreerd met voorbeelden uit de praktijk.
U kunt het boek bestellen bij Uitgeverij van Gorcum.

voor het behandelen van een problematische gehechtheid bij het jonge kind  - Handboek voor hulpverleners & Werkboek voor ouders

De Dimence Ouder Kind !nterventie (DOK!) is opgezet voor het behandelen van een problematische gehechtheidouders en hun kind in de leeftijd van 1 tot 5 jaar. Doel is het vergroten van een veilige gehechtheid tussen jonge kinderen en hun ouders. De interventie is goed te gebruiken in de GGZ én in de Jeugdzorg. De DOK! bestaat uit een basismodulen en vervolg modulen. Op geleide van de hypothese over de problematische gehechtheid wordt samen met de ouders aan de problemen in de relatie gewerkt. Centraal in de DOK! staat videofeedback met behulp van de Cirkels van Veiligheid en Vertrouwen. Verder wordt er gebruik gemaakt van mentalising bevorderende mindfulnesstechnieken. Belangstelling voor de cursus? Je kunt informatie opvragen of mailen naar Impluz

Handboek voor pleegzorgwerkers & Werkboek voor pleegouders: nu uitgegeven!

Wat ooit begonnen is als de Pleegouder-Pleegkind Interventie wordt per half juni 2015 bij Bohn Stafleu van Loghum uitgegeven als Handboek en Werkboek Preventieve Interventie Voor Pleeg- En Adoptieouders Bij Jonge Kinderen Met Een Problematische Gehechtheid - Nieuwe Ouder Kind relaties. 
Dit handboek vormt een heldere leidraad voor het geprotocolleerde behandelprogramma ‘Nieuwe ouder-kindrelaties’. Het programma richt zich op het veilig maken van de relatie. Het doel ervan is de pleeg- of adoptieouder te helpen om betekenis te geven aan het gedrag van het kind. Vermijdende relatiepatronen en gedesorganiseerde gedragskenmerken worden herkenbaar en bespreekbaar gemaakt. Dit programma is aanvankelijk geïntroduceerd en onderzocht als Pleegouder-Pleegkind Interventie (PPI). De Pleegouder-Pleegkind Interventie is inmiddels erkend door het NJI Databank Effectieve Jeugdinterventies als theoretisch goed onderbouwd. Er bestaat wetenschappelijke evidence voor de werkzaamheid van pleegzorgplaatsingen van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. In zeven sessies die in een logische volgorde zijn opgebouwd vindt u achtergronden bij en begeleidend materiaal voor het doorlopen van alle sessies. U bespreekt telkens met ouders wat zij dienen te doen, lezen en/of invullen. Het bijbehorende werkboek, Werkboek preventieve interventie voor pleeg- en adoptieouders bij jonge kinderen met een problematische gehechtheid, helpt hierbij. De interventie is goed bruikbaar in elke nieuw te ontwikkelen relatie tussen een verzorger en een kind (bijv. in een nieuw samengesteld gezin). Extra materiaal bij dit boek vindt u op de website www.extras.springer.com.

Back to top