Na de aanmelding start de intakefase. Voor zwangeren of ouders met psychische problemen die hulp zoeken bij hun ouderschap betekent dit: 

- één of twee gesprekken met de (aanstaande) ouder(s)

Voor jonge kinderen en jongeren betekent dit het volgende, afhankelijk van leeftijd en problematiek:

- één of twee gesprekken met de ouder(s), live of online

- één of twee gesprekken met het kind of de jongere, in overleg thuis, online of op de praktijk, al dan niet met video-observatie. 

Tenslotte, voor iedereen die hulp zoekt: 

- een adviesgesprek, waarin conclusie, diagnose en advies besproken worden. Jullie ontvangen een behandelovereenkomst waarin conclusie, diagnose en advies zijn vastgelegd.

Nadat jullie akkoord zijn met de inhoud en de afspraken, wordt jullie verwijzer en huisarts op de hoogte gesteld van dezelfde conclusie, diagnose en advies door middel van een brief. Tenzij jullie hier geen toestemming voor geven. Ik ben gehouden aan de AVG-privacy regels. 

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar en hun ouders geldt dat ik hen vanaf 1-1-18 jaar contractvrij werk in de praktijk. Eerder had ik contracten met gemeente Arnhem en omliggende gemeentes (Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar). Bij vragen: zoek contact met mij.

Voor zwangeren en ouders met psychologische klachten en/ of ouders ouderschapstrauma ten gevolge van echtscheidingstrauma of medisch trauma bij hun kind geldt vanaf 1-1-2018 het volgende: De psychotherapiepraktijk is bezig met het aanvragen van contracten. Ik heb op dit moment een contract per 1-1-2021 bij: 

- Zilveren Kruis Achmea

- DSW

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Menzis

Ik ben geweigerd voor 2021 bij:  

- CZ

- VGZ, waaronder ook IZZ

Als ik geen contract heb met jouw zorgverzekeraar betekent dit dat je zelf je rekening moet indienen bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van je polis krijgt je een deel of de kosten volledig vergoed.
Als je een goede restitutieverzekering hebt, krijg je de behandeling helemaal vergoed. Als je een naturapolis hebt, krijg je nu meestal 75% vergoed. Ik raad je dan ook aan om goed te kijken welke verzekering het beste bij je situatie past en eventueel over te stappen naar een andere verzekeraar. Je hebt tot 31 december de tijd om je huidige verzekering op te zeggen, en tot 31 januari om je aan te melden bij een nieuwe verzekeraar. De site www.zorgwijzer.nl k
an je eventueel verder helpen. ONVZ en PNOzorg kwamen in 2014 als beste uit de bus bij onderzoek van Marketresponse. Zij bieden alleen restitutiepolissen aan omdat zij vinden dat iedereen het recht heeft zijn eigen behandelaar te kiezen.
Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet, waarvoor elke verzekerde inwoner van Nederland ouder dan 18 jaar in aanmerking kan komen. De vergoeding wordt geregeld via een registratiesysteem, de zogenoemde Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Bij twijfel kun je contact opnemen met je eigen zorgverzekeraar of de hulp vergoed wordt.

Eigen bijdrage
Er geldt eigen bijdrage. Je verzekeraar brengt behalve je eigen risico ook een eigen bijdrage in rekening zodra je de rekening bij deze zorgverzekeraar indient, via de zgn. restitutiepolis. Deze eigen bijdrage ligt tussen de 0% en 35% van het totale tarief van de behandeling, afhankelijk van de voorwaarden van je zorgverzekeraar en het soort polis dat je hebt. Raadpleeg hiervoor je verzekeringspolis.

Eigen risico
Je hebt wel altijd te maken met je eigen risico dat je hebt afgesproken met je zorgverzekeraar. Dit bedraagt in 2016 in ieder geval €385 per jaar, dat door je zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op je vergoedingen. De facturen worden door mij na afsluiting van de behandeling bij jou gedeclareerd.

Tarieven DBC behandelingen
De tarieven van mijn behandelingen, die allemaal vallen onder de ‘gespecialiseerde GGZ’, worden jaarlijks opnieuw vastgesteld voor de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Per diagnosesoort en duur van een behandeling, de zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s), zijn stuk voor stuk aparte maximum tarieven berekend, die voor alle psychologen en overige GGZ zorgaanbieders in Nederland maatgevend zijn. Een overzicht van deze tarieven voor 2020 vindt je hier
.
In mijn praktijk hanteer ik 100% van deze door de NZA vastgestelde maximum tarieven indien je de nota zelf van mij ontvangt (dit is het geval indien je verzekerd bent bij een verzekeraar waar ik geen contract heb (zie boven).

Vergoeding voor bijna alle diagnoses
Veruit de meeste behandelingen en diagnosesoorten die ik in mijn praktijk behandel vallen onder de verzekerde zorg en worden als een bovengenoemd DBC vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De lengte van de behandeling is hierbij niet wettelijk gelimiteerd. Wel is een DBC maximaal een jaar geldig en kan dan, indien dit door mij (cq de zorgverlener) geïndiceerd is, verlengd worden.

Uitzondering van vergoeding voor enkele diagnoses
Sinds een aantal jaren zijn er een paar diagnoses die wettelijk uitgezonderd zijn van de verzekerde zorg, te weten de ’aanpassingsstoornis’, ’identiteitsproblemen’, ’werkproblemen’ en ‘relatieproblemen’. Dit betekent dat patiënten met een van deze diagnoses hun behandeling zelf moeten betalen, ongeacht bij welke zorgaanbieder zij behandeld worden. Behandelingen van deze diagnoses heten een ‘overige zorg product’ (OZP).

Niet-verzekerde zorg
Het behandeltarief voor niet-verzekerde zorg wordt het zogenaamde OZP-tarief gehanteerd (Overig Zorg Product), zoals vast gesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (de NZA); voor 2020 is dat € 110,27 per sessie.

Tarief zelf betalers
Indien u liever de behandeling zelf betaalt in plaats van deze te declareren bij uw zorgverzekeraar, val je onder de categorie ‘zelfbetaler’. Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is eveneens 100% van de bovengenoemde door de NZA vastgestelde tarieven.

No-show
Sessies waarop je niet verschijnt en waarvoor je niet op tijd hebt afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) kunnen bij je in rekening worden gebracht, à € 45,00 per gemiste sessie. 

Lees meer over mijn betalingsvoorwaarden: 

More
Back to top