Parkeren in het Spijkerkwartier is niet zo gemakkelijk. Op dit moment is het overal betaald parkeren in het Spijkerkwartier. De praktijk wijst uit dat in de buurt van de Boulevard Heuvelink het gemakkelijkst geparkeerd kan worden. Alternatief is uitwijken naar de parkeergarage bij Velperpoortstation. Vanaf daar is het ca. 5 minuten lopen naar de praktijk.

Als u klachten heeft over mij of over de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met mijzelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met mij op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheid. Naast de beroepscode, waar elk psychotherapeut zich aan dient te houden, zijn er ook een aantal wetten van kracht, waar onder de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Klachtwet. Deze wet regelt de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten. Via de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) vallen psychotherapeuten ook onder het Tuchtrecht. Klachten kunt u indienen bij de de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), waar ik lid van ben, het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle, of bij het Nederlands College van Toezicht/NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Back to top