Wachtlijst van 16 weken 

Op dit moment neem ik geen nieuwe clienten aan. Ik heb inmiddels contract met Zilveren Kruis / Achmea, Menzis, Ditzo, DSW, a.s.r. , Menzis.
Ik werk voor kinderen CONTRACTVRIJ, ik heb geen contracten met gemeenten. Dat betekent dat je zelf met de gemeente moet overleggen hoe de kosten worden vergoed of zelf de kosten zult moeten betalen. 
Ik heb geen wachtlijst voor behandeling

Voor meer informatie over spreken, superviseren, maken en doceren

De psychotherapiepraktijk biedt hulp vanuit de Specialistische GGZ (eerder: 2e lijn). Ik ben gericht op meer complexe psychologische en psychiatrische problemen bij zwangeren, baby's, peuters, kleuters, jongeren en hun ouders met psychische problemen, ouders met medisch trauma ten gevolge van ziekenhuisopname van hun kind of echtscheidingstrauma. Sinds het voorjaar 2020 heb ik de meerwaarde van online werken ervaren. Beeldbellen maakt mee-eten, mee-naar bed brengen of samen met gescheiden ouders bellen verrassend gemakkelijk mogelijk. 

Elke psychotherapeut moet zich aan bepaalde regels houden. Ook de kinder- en jeugdpsychotherapeut. Deze regels staan in de Beroepscode voor Psychotherapeuten van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
U kunt hier klikken om de beroepscode te downloaden. De beroepscode regelt een aantal belangrijke zaken voor clienten. Het gaat onder andere om het recht op geheimhouding, hoe de psychotherapeut dient om te gaan met het dossier, en inzagerecht van de client. Verder staan in deze beroepscode regels over het aangaan van een behandelingsovereenkomst bij iemand tussen de 12 en de 16 jaar (met toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers).
Daarnaast ben ik aangesloten bij de LVVP, de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. De LVVP hecht grote waarde aan de kwaliteit van werken van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten.

Ze heeft daartoe kwaliteitscriteria geformuleerd, met o.a. de volgende inhoud:
- verplichte registratie en herregistratie in de BIG-registers
- verplichte deelname aan intervisiegroepen
- deelname een regelmatige visitatie
- jaarlijkse deskundigheidsbevordering en bijscholing
- klachtenregeling

Zie hier het overzicht van mijn registraties.

Back to top