Acute crisis?

Cliƫnten kunnen buiten kantooruren in acute crisissituaties een beroep doen op de HAP (Huisartsen Post Arnhem): 0900-1598
Via deze route kan zo nodig een beroep worden gedaan op de acute dienst van de plaatselijke GGZ-instelling (ProPersona Arnhem) of op de Spoedeisende hulp (SEH van ziekenhuis Rijnstate). De psychotherapiepraktijk heeft geen crisisdienst.

Back to top