Aanmelding

Wachtlijst van 8 weken 

Op dit moment neem ik vanaf april 2021 weer nieuwe clienten aan. Ik heb inmiddels contract met Zilveren Kruis / Achmea, Menzis, Ditzo, DSW, a.s.r. , Menzis.
Ik werk voor kinderen CONTRACTVRIJ, ik heb geen contracten met gemeenten. Dat betekent dat je zelf met de gemeente moet overleggen hoe de kosten worden vergoed of zelf de kosten zult moeten betalen. 
Ik heb geen wachtlijst voor behandeling

Voor meer informatie over spreken, superviseren, maken en doceren

De psychotherapiepraktijk biedt hulp vanuit de Specialistische GGZ (eerder: 2e lijn). Ik ben gericht op meer complexe psychologische en psychiatrische problemen bij zwangeren, baby's, peuters, kleuters, jongeren en hun ouders met psychische problemen, ouders met medisch trauma ten gevolge van ziekenhuisopname van hun kind of echtscheidingstrauma. Sinds het voorjaar 2020 heb ik de meerwaarde van online werken ervaren. Beeldbellen maakt mee-eten, mee-naar bed brengen of samen met gescheiden ouders bellen verrassend gemakkelijk mogelijk. 

Back to top