Klachten

Als je klachten hebt over mij of over de behandeling, dan kun je die in eerste instantie het beste met mijzelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met mij op te lossen, dan kun je gebruikmaken van de volgende mogelijkheid. Naast de beroepscode, waar elk psychotherapeut zich aan dient te houden, zijn er ook een aantal wetten van kracht, waar onder de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Klachtwet. Deze wet regelt de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten. Via de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) vallen psychotherapeuten ook onder het Tuchtrecht. Klachten kun je indienen bij de de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), waar ik lid van ben, het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle, of bij het Nederlands College van Toezicht/NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Hier kun je meer lezen over de behandeling van klachten. 

Back to top