Beroepscode & Kwaliteit

Elke psychotherapeut moet zich aan bepaalde regels houden. Ook de kinder- en jeugdpsychotherapeut. Deze regels staan in de Beroepscode voor Psychotherapeuten van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
U kunt hier klikken om de beroepscode te downloaden. De beroepscode regelt een aantal belangrijke zaken voor clienten. Het gaat onder andere om het recht op geheimhouding, hoe de psychotherapeut dient om te gaan met het dossier, en inzagerecht van de client. Verder staan in deze beroepscode regels over het aangaan van een behandelingsovereenkomst bij iemand tussen de 12 en de 16 jaar (met toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers).
Daarnaast ben ik aangesloten bij de LVVP, de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. De LVVP hecht grote waarde aan de kwaliteit van werken van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten.

Ze heeft daartoe kwaliteitscriteria geformuleerd, met o.a. de volgende inhoud:
- verplichte registratie en herregistratie in de BIG-registers
- verplichte deelname aan intervisiegroepen
- deelname een regelmatige visitatie
- jaarlijkse deskundigheidsbevordering en bijscholing
- klachtenregeling

Zie hier het overzicht van mijn registraties.

Back to top