Begin 2016 heeft de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland besloten het model kwaliteitsstatuut voor de ggz als een professionele standaard op te nemen in het register op grond van artikel 66b van de Zorgverzekeringswet (Zvw, het Register). In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.
Hier kunt u mijn kwaliteitsstatuut inzien.

Cliënten kunnen buiten kantooruren in acute crisissituaties een beroep doen op de HAP (Huisartsen Post Arnhem): 0900-1598
Via deze route kan zo nodig een beroep worden gedaan op de acute dienst van de plaatselijke GGZ-instelling (ProPersona Arnhem) of op de Spoedeisende hulp (SEH van ziekenhuis Rijnstate). De psychotherapiepraktijk heeft geen crisisdienst.

Back to top